Seven Samurai (Shichinin no Samurai) (1956) Trailer – Released – 26th April

Share It.....

 15,745 total views,  2 views today

Directed by – Akira Kurosawa

Produced by – Sōjirō Motoki

Starring – Toshiro Mifune, Takashi Shimura, Keiko Tsushima, Isao Kimura, Daisuke Katō, Seiji Miyaguchi, Yoshio Inaba, Minoru Chiaki, Kamatari Fujiwara, Kokuten Kōdō, Yoshio Tsuchiya ,Eijirō Tōno, Jun Tatara, Atsushi Watanabe, Yoshio Kosugi, Bokuzen Hidari, Yukiko Shimazaki

Leave a Reply